Prawa autorskie

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie (we fragmentach, lub w całości) zamieszczonych opisów bez zgody właściciela będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich właściciela tychże opisów.

Zabronione jest korzystanie z zamieszczonych w naszej ofercie zdjęć i opisów (w tym publikacji ich w formie papierowej, lub elektronicznej w katalogach, ofertach, lub innych materiałach promocyjnych) bez naszej zgody. Wszelkie nieuprawnione kopiowanie skutkować będzie wystąpieniem przez nas o odpowiednie rekompensaty finansowe oraz ścigane będzie z użyciem wszelkich dostępnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej instrumentów prawnych.

Nasi partnerzy handlowi ( którym przyznajemy status naszych odbiorców) mają prawo do posługiwania się wspomnianymi opisami i zdjęciami w okresie trwania współpracy i na określonych przez nas warunkach. Udostępnienie zdjęć i opisów następuje po wyrażeniu przez nas pisemnej zgody na ich użycie i ma wyłącznie charakter użyczenia. W żadnym wypadku nie oznacza ono nabycia praw autorskich, ani nie może być traktowane jako umowa przenosząca w jakiejkolwiek formie prawa do jakiegokolwiek opisu lub zdjęcia, lub umożliwiająca korzystanie z jakiegokolwiek opisu lub zdjęcia na innych zasadach niż zostanie to przez nas określone w momencie wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.
Podmiot, któremu udostępnione zostają wspomniane opisy i zdjęcia ma prawo umieścić je w swoich ofertach i materiałach promocyjnych na czas trwania współpracy z naszą firmą i zgodnie podanymi przez nas wytycznymi. Nie nabywa jednakże prawa do dysponowania nimi w jakikolwiek inny sposób (w tym odsprzedaży, lub udostępniania bez naszej wiedzy innym podmiotom), a także powstrzyma się od wszelkich działań, mogących niekorzystnie wpłynąć na niezakłócone korzystanie przez naszą firmę ze wspomnianych opisów i zdjęć. Po zakończeniu współpracy wszystkie wspomniane zdjęcia i opisy powinny zostać niezwłocznie usunięte z ofert i materiałów promocyjnych (prezentowanych w formie elektronicznej, papierowej, lub jakiejkolwiek innej) tych podmiotów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy udostępnienia wspomnianych zdjęć i opisów, lub nakazania ich niezwłocznego usunięcia z ofert i materiałów promocyjnych naszych odbiorców w trakcie trwania współpracy jeśli zaistnieje podejrzenie o ich użycie, lub zamiar użycia niezgodny z określonymi przez nas warunkami.

Własność
MASIV GRZEGORZ PIOTR KĘDZIORA

  • Dodaj link do:
  • facebook.com